اندیشه سینما

مقالات بازی Archives - اندیشه سینما

- بار

تصور کردن صنعت بازی بدون عنصر داستان‌گویی این روزها شاید کمی سخت به‌نظر برسد. پر بی‌راه نیست اگر بگوییم که کل زندگی انسان بدون داستان تعریف کردن و بدون قصه شنیدن، قسمت بزرگی از لذت خود را از دست می‌دهد. در تعریف واژه‌ی قصه، می‌خوانیم که به یک روایت واقعی یا ساختگی که برای تربیت، تصحیح یا سرگرمی یک شخص نقل می‌شود، قصه می‌گویند. اگر کمی پیرامون همین تعریف فکر بکنیم، می‌بینیم که حتی از […]