30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

IMO 2020: کدام کشور سخت گیرترین کلاهک گوگرد است؟

در رویدادهای اخیر صنعت حمل و نقل در لندن با رعایت مقررات IMO در مورد 5 برابر گوگرد بالای سوخت های دریایی موضوع داغی در میان نمایندگان صنایع بود. سردبیران P Global Platts Ned Molloy تام واشنگتن و جک جردن در مورد یک مورد اخیر در مورد عدم پذیرش در دانمارک بحث کردند به خوبی می دانیم که کدام کشورها می توانند قواعد را به طور دقیق در سال 2020 به طور دقیق تطبیق دهند، با توجه به شواهدی که تا کنون از اجرای منطقه ECA به ما رضایت داده شده است. ما نظرات و پیشنهادات مربوط به موضوعات را می پذیریم. تماس با ما atwebeditor platts com