30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نفت شیرین / ترش در تمرکز بر روی قیمت اورال بیش از CPC مخلوط شده است

ویراستاران S Global Pletts Marcel Goldenberg و Ahila Karan با جوئل هانلی بحث می کنند که کاهش تولید ناخالص داخلی اوپک در حال حاضر گسترش یافته است و تاثیرات بازار گازوئیل و نفت خام در دریای مدیترانه را در بر می گیرد که در آن نفت خام شیرین، تولید کنندگان اوپک غیر از تولید اوپک، افزایش تقاضا، پایه های بازار نفت، همچنان نزولی هستند. ما هر گونه بازخورد یا پیشنهادات مربوط به موضوعات را می پذیریم. تماس با ما atwebeditor platts com