30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

معیار قیمت بنزین ایالات متحده به افزایش صادرات به مکزیک رسیده است

قیمت بنزین در بازارهای مکزیک برای مصرف کنندگان تاثیری مثبتی بر بازار بنزین آمریکای شمالی دارد؛ چرا که ایالات متحده بیشتر محصولات خود را به همسایه خود تحویل می دهد. Josh Brown برای بازارهای آمریکایی بنزین توضیح می دهد که چرا تولید داخلی مکزیک، علیرغم تقاضای افزایش یافته و قیمت های ایالات متحده، فشار به سمت بالا اخبار مربوط به صادرات بنزین ایالات متحده به مکزیک با رکورد بالا در مورد مشکلات پالایشگاه تقاضای شدید ارز ارزیابی زیر در این پادکست ذکر شده PriceDateGasoline Unl 87 USGC Prompt Pipeline159 82 سنت ایالات متحده gal01 09 2017 ما هر گونه بازخورد و یا پیشنهادات برای