30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

به رغم قوانین جدید تخلیه حمل و نقل، حجم تقریبی 40 فروند دریای شمال کره جنوبی به شدت کاهش یافته است

معامله گران انتظار دارند که تخفیف های باربری ارائه شده از سوی دولت کره جنوبی به پالایشگران داخلی که واردات نفت خام خاورمیانه را به حداقل بر روی صادرات نفت دریای مدیترانه به آسیا وارد می کنند، در سال آینده، ویراستاران پلاتز، بنو اسپنسر، ارنجون رید و جان مورلی، در مورد پیامدهای احتمالی قوانین جدید در بخش های خام و حمل و نقل. ارزیابی قیمت Platts زیر در این پادکست مورد بحث قرار گرفت PriceDateDated برنت دیفرانسیل 0 79 b11 11 2015 اختلاف معنی دار 0 79 b11 11 2015 2015 قیمت کامل قیمت 44 69 b11 11 2015UKC شرق VLCC route6 3 UST11 11 2015We WEL