30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بنزین اروپا، قیمت دیزل در تارکین هاروی، معامله گران چشم Irma تاثیر می گذارد

ویراستاران ویرجینی Malicier جورج شاو و مارسل تولدبرگ در مورد تأثیرات طوفان هاروی و ایرما در مورد محصولات پالایش شده و بازارهای نفت خام اروپا بحث می کنند. صادرات بنزین از اروپا به ایالات متحده باعث افزایش جریان دیزلی از سواحل خلیج فارس به اروپا شد همه چیز جز خشك شدن و بعضی از تصفیهخانه های آمریكا به دنبال فروش نفت خام ناخواسته است. چقدر زود بازاریابی عادی خواهد شد. ما از هر گونه بازخورد و یا پیشنهادات در مورد موضوعات ما قدردانی خواهیم كرد. تماس با ما atwebeditor platts com