30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بشکه های سوخت جت بیش از 50 دلار در هر تن گران تر از روند سنتی فصلی است

دیوید الوار S آمپر P Global Platts مدیر اجرایی وابسته EMEA محصولات تمیز تصفیه شده و سردبیر وابسته کریستوفر Ewen EMEA مخلوط میانه در مورد اخیر افزایش مخلوط فصلی در قیمت بارج جت سوختگی چه باعث افزایش قیمت سوخت جت در خارج از دوره پیاپی دوره تابستان سنتی ما از هر بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات تماس با ما atwebeditor platts com