30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

انقضا سیستم لوله خطی دسامبر سالهای دهه فوریه، منجر به اختلافات ماهانه دریای شمال آسیا می شود

ویراستاران نفت خام جهانی Global Platts، پائولا وانلنهاگهام و Maude Desmarescaux، درباره عواقب انقضا سیستم لوله خط لوله دسامبر در ماه ژانویه در جریان معاملات دائمی نفت خام دریای شمال به آسیا بحث می کنند. چگونه بازار به این رویداد بی سابقه از رویدادها پاسخ داد و آنچه ما باید انتظار داشته باشیم به جلو ما از هر گونه بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات ما خوش آمدید تماس با ما atwebeditor platts com