30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مجتمع نفت خام شمال دریایی در برابر گسترش گسترده بین منطقه ای قرار دارد

ویراستاران S Global Pletts ژوئل هانلی و جان مورلی درباره رقابت در حال تغییر در نفت خام شمال دریای بحث می کنند، چرا که Brent WTI و Brent دبی به سطح تازه ای می رسند. آیا نمرات ایالات متحده برای سهم پالایشگاه اروپا رقابت می کنند و آنچه که از نفت اروپا انتظار می رود به آسیا ما از هر گونه بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات ما خوش آمدید تماس با ما atwebeditor platts com